Zmluva č. 059/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:059/06/2006
Dodávateľ:GEODETIKA, geodetická kancelária, Hradište pod Vrátnom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Klobušice
Zmluvne dohodnutá čiastka:119 780,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:132 157,68
Celková dohodnutá čiastka:251 938,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy