Zmluva č. Porsche SK/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Porsche SK/2008
Dodávateľ:Porsche Slovakia, spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - 3ks osobných motorových vozidiel značky Volkswagen passat Business 3.2 V6
Zmluvne dohodnutá čiastka:118 004,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:118 004,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava

Prílohy