Zmluva č. Designer-um-2/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Designer-um-2/2007
Dodávateľ:Designer-um s.r.o., Šaľa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo vyhotovenie a dodanie kancelárskeho nábytku
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 011,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 011,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava

Prílohy