Zmluva č. 104/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:104/2006/2006
Dodávateľ:Geodetická kancelária - Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Dlhá Lúka
Zmluvne dohodnutá čiastka:75 540,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:55 309,77
Celková dohodnutá čiastka:130 850,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy