Zmluva č. 001/3.1MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:001/3.1MP/2010/2010
Dodávateľ:Obec Lisková
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:194 352,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:194 352,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy