Zmluva č. 056/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:056/06/2006
Dodávateľ:GEOPLAN Prešov, s.r.o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Geraltov
Zmluvne dohodnutá čiastka:108 133,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:108 133,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy