Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
06131201 Applied Precision, s.r.o., Technická 5, 821 04 Bratislava Zmluva o dielo - Plnoautomatizovaný referenčný kalibračný systém na meranie el. výkonu a práce 7 908 900 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 15.10.2001 15.04.2002 Suma je uvedená v slovenských korunách.
12369/2007 EMM, spol.s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 7 900 153 357 000 Slovenská pošta, a. s. 06.12.2007 06.12.2011
M-S-P 1/2007/2007 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava Zmluva o dielo – Predprojektová analýza a zhotovenie IES PPA 7 875 801 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 07.09.2010 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
Z-184/2006 STRABAG s.r.o. I/65 za obcou Bzenica - oprava vozovky 7 808 780 0 SSC 31.10.2006
055/3.1MP/2010/2010 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 7 802 018 0 MŽP SR, Bratislava 13.06.2010 31.12.2015
Z-1140/2008 NOVIN s.r.o. ZA I/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín 7 748 654 0 SSC 29.09.2008
253/OMRaPZ/2009 Sanofi Pasteur GmbH organizačná zložka zahraničného podniku, , Kúpna zmluva č. 253/OMRaPZ/2009 na pandemická vakcína proti chríke H1N1 7 600 000 0 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Bratislava, Pražská 29 30.11.2009 01.01.1900
UIA-27-273 Fintex, s. r. o., Spišská Nová Ves Ponožky letné, zimné 7 593 688 0 rad pre investície a akvizície MO 13.04.2007 15.11.2007
UIA-28-2003 STRATOS 07, s. r. o., Praha, ČR Vesty nepriestrelné, balistické platne P 01, prepravné tašky 7 542 815 0 rad pre investície a akvizície MO 06.06.2008 30.11.2008
0594/2006 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka pre základné školy 7 520 500 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.08.2006
03/2100/2007 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 7 512 245 0 SSC 28.02.2007
UIA-259-2008 Data Security Consulting, s. r. o., Lipt. Mikuláš Prostriedky šifrovej ochrany informácií Ipprot a aktualizácia licencií 7 500 000 0 SEOPMZ/OdKIS 26.06.2008 31.10.2008
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
UVN-27-10/2008 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 7 435 537 0 VN 20.01.2009 30.04.2009
Z-175/2006 STRABAG s.r.o. I/75 Čebovce - autobusove zastávky 7 408 507 0 SSC 13.10.2006
ŽT-1942/2005 ŽSR, Klemensova 8, Bratislava Rámcová zmluva na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb (do 1.8.2011) 7 392 825 0 ZSSK 23.12.2005 31.07.2011
ZoD 234/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/51 Trnava-most, ev.č. 51-096 -ZoD - stavebné práce 7 383 665 0 SSC 29.06.2007
PRAV/187/2008 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Zmluva o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 7 373 451 0 LPS SR, š. p. 01.01.2009 zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
250/6370/2007/RK-01/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Korytné oprava mosta č.18-422 7 363 828 0 SSC 12.04.2007
0531/2005 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka pre základné školy 7 235 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.08.2005
532/2008 Tomáš Lupták, ak.soch., Štefánikova 31, 811 05 Bratislava Reštaurovanie kamenných prvkov, výtvarných diel a sôch v SBM 7 193 000 0 Slovenské banské múzeum 24.06.2008 30.04.2011 Hradené z Nórskeho finančného mechanizmu
273/2000 BELATEP spol s r.o., Bratislava, Záruby 1 Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 7 155 310 0 Ministerstvo školstva SR 01.01.2001 31.12.2006
162-200-2000 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Servis monitorovacích systémov 7 133 342 96 493 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.10.2000
162-200-2000 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Servis monitorovacích systémov 7 133 342 96 493 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.10.2000
13516/2008 IMPA, a. s. Bratislava a IMPA, s. r. o., Dolný Kub Rámcová dohoda 7 110 137 523 256 Slovenská pošta, a. s. 06.03.2008 06.03.2012
12363/2007 SAP Slovensko, s. r. o. Rámcová dohoda na poskytovanie služieb spojených s prípravou implementácie a implementáciou informačného systému SAP a nákup licenciií SAP 7 110 137 450 281 Slovenská pošta, a. s. 19.12.2007 na dobu neurčitú
Z-176/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Donovaly - núdzový záliv (DSP, DP a AD) 7 069 374 0 SSC 13.10.2006
A/68/2002 Dispomed s.r.o. Kúpna zmluva č. 1102 7 040 000 0 UNB-FNBA
0534/2005 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné školy a stredné školy 7 023 300 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0650/2006 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné a stredné školy 7 023 300 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006