Zmluva č. M-S-P 1/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:M-S-P 1/2007/2007
Dodávateľ:SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – Predprojektová analýza a zhotovenie IES PPA
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 875 801,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 875 801,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI