Zmluva č. UVN-27-10/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UVN-27-10/2008
Dodávateľ:UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 435 537,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 435 537,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN

Prílohy