Zmluva č. 12363/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12363/2007
Dodávateľ:SAP Slovensko, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na poskytovanie sluĹľieb spojenĂ˝ch s prĂ­pravou implementácie a implementáciou informaÄŤnĂ©ho systĂ©mu SAP a nákup licenciiĂ­ SAP
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 110 136,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 110 136,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:450 280,53
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.
Poznámka:na dobu neurÄŤitĂş

Prílohy