Zmluva č. A/68/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/68/2002
Dodávateľ:Dispomed s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 1102
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 040 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 040 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy