Zmluva č. 06131201

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06131201
Dodávateľ:Applied Precision, s.r.o., Technická 5, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Plnoautomatizovaný referenčný kalibračný systém na meranie el. výkonu a práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 908 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 908 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy