Zmluva č. PRAV/187/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/187/2008
Dodávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 373 450,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 373 450,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.
Poznámka:zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Prílohy