Zmluva č. 532/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:532/2008
Dodávateľ:Tomáš Lupták, ak.soch., Štefánikova 31, 811 05 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Reštaurovanie kamenných prvkov, výtvarných diel a sôch v SBM
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 193 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 193 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenské banské múzeum
Poznámka:Hradené z Nórskeho finančného mechanizmu

Prílohy