Zmluva č. 0298/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0298/2010
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 450 863,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 450 863,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:

Prílohy