Zmluva č. ŽT-1942/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ŽT-1942/2005
Dodávateľ:ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb (do 1.8.2011)
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 392 825,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 392 825,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy