Zmluva č. 0650/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0650/2006
Dodávateľ:PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre špeciálne základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 023 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 023 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy