Zmluva č. ZoD 234/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD 234/6131/2007
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/51 Trnava-most, ev.č. 51-096 -ZoD - stavebné práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 383 665,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy