Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-829/2008 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/18, km 466,850-474,620, Strečno- Dubná Skala, odstr. hav. stavu skal. stiena svahov. -práce 9 931 482 0 SSC 04.08.2008
ZML-3-33/2009-230/2009 SOITRON, a.s. Bratislava Vybudovanie výpočtového centra ŠÚ SR 9 893 665 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 31.01.2010
ZML-3-33/2009-230/2009 SOITRON, a.s. Bratislava Vybudovanie výpočtového centra ŠÚ SR 9 893 665 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 31.01.2010
120/2003 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 9 876 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
12064/2007 Bonul, s.r.o. Zmluva 9 875 191 1 733 830 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2008 01.01.2012
13273/2008 ISS Facility Services spol. s r.o. Rámcová dohoda 9 875 191 1 286 390 Slovenská pošta, a. s. 28.03.2008 28.03.2012
285/6370/2007/PPZ-10/07 C.S. BITUNOVA, s.r.o. I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie oprava cesty 9 840 945 0 SSC 09.07.2007
05731201 JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera, 916 01 Stará Turá Zmluva o dielo č. JT-016/01 na výrobu, dodávku a montáž "Skúšobného zariadenia pre kalibráciu meracích sústav technických kvapalín 9 836 433 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.10.2001 30.08.2002 Suma je uvedená v slovenských korunách.
Zmluva 536/2009 versity, a. s. dodanie výpčtovej techniky 9 754 265 0 Štátny pedagogický ústav 13.08.2009
088/1.2MP/2010/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 9 690 527 0 MŽP SR, Bratislava 23.06.2010 28.02.2014
UVN-59-8/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 9 667 263 0 VN 08.01.2008 30.05.2008
UVN-27-7/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 9 661 691 0 VN 12.01.2009 30.05.2009
1137/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9 641 582 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.10.2009 29.10.2013
PRAV/182/2008 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Rámcová dohoda o poistení č. 0808009200 9 610 536 0 LPS SR, š. p. 28.01.2008 31.12.2011
4600000719 Logica Slovakia s.r.o. Zmluva o návrhu a implementácii SW riešenia na Elektronické spracovanie spisov a administratívnych pracovných postupov 9 518 810 5 000 000 MF SR 30.04.2010 30.09.2013 záruka 24 mesiacov
6370/20/06-PPZ SKANSKA BS a.s. I/68 okr. hr. PO/KS - križovatka D1 oprava cesty I. etapa 9 516 503 0 SSC 07.07.2006
11861/2007 KOVAL SYSTEMS, a. s. Rámcová dohoda 9 475 700 172 550 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2008 01.01.2012
SE-68-13/OVO-2009/2009 RCTT s.r.o. Zabezpečenie servisu a údržby rádiokomunikačnej siete SITNO 9 443 271 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 31.03.2017
2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Čiastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 9 407 940 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 31.03.2010 31.01.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
SE-47-38_OVO-2006/2006 Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o. NG SIS II 9 405 255 0 SITB
ZUBLIN AG Stavebná zmluva - Funkčná paušálna zmluva o cene 9 395 050 560 145 Investično-prevádzkový odbor 20.05.2009 30.09.2010
UIA-2300-2008 Data Security Consulting, s. r. o., Lipt. Mikuláš Prevod práva na používanie počítačových programov 9 363 396 0 SEOPMZ/OdKIS 19.11.2008 26.11.2008
SE-149-25/OVO-2008 /2008 OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Bardejov Obuv služobná 9 322 180 0 SE 31.12.2012
UIA-27/230 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta 9 219 146 0 VeLog 23.04.2007 30.11.2007
37/US-N/2008 Euroclean, s.r.o., Bratislava Čistenie železničných koľajových vozidiel v regiónoch Košice a Žilina 9 209 652 0 ZSSK 21.11.2008 13.12.2012
0651/2006 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 9 185 850 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
ZV-81-23/2008 IZONA - Ing.A.Zapletal, Veľký Krtíš ZoD - rekonštrukcia striech budov cvičiska vo VO Lešť 9 114 043 0 ZV MO SR 12.08.2008 30.11.2008
011/3.1MP/2009/2009 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 9 109 754 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2015
023/2001 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka pre základné školy 9 027 300 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.08.2001
97/PK/2009 Siemens Zmluva o dielo 9 011 963 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010 infraštruktúra pre výskum a vývoj