Zmluva č. Zmluva 536/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva 536/2009
Dodávateľ:versity, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodanie výpčtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 754 264,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 754 264,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pedagogický ústav

Prílohy