Zmluva č. 05731201

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05731201
Dodávateľ:JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera, 916 01 Stará Turá
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. JT-016/01 na výrobu, dodávku a montáž "Skúšobného zariadenia pre kalibráciu meracích sústav technických kvapalín
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 836 433,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 836 433,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy