Zmluva č. 088/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:088/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 690 526,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 690 526,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy