Zmluva č. 2008/2100/1376

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/2100/1376
Dodávateľ:Hutní montáže a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 407 940,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
Poznámka:zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO

Prílohy