Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:ZUBLIN AG
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebná zmluva - Funkčná paušálna zmluva o cene
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 395 050,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 395 050,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:560 144,90
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí SR
Objednávateľ: Investično-prevádzkový odbor

Prílohy