Zmluva č. 0651/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0651/2006
Dodávateľ:Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 185 850,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 185 850,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy