Zmluva č. 13273/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13273/2008
Dodávateľ:ISS Facility Services spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 875 191,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 875 191,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 286 390,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy