Zmluva č. ZML-3-33/2009-230/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-33/2009-230/2009
Dodávateľ:SOITRON, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vybudovanie výpočtového centra ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 893 664,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 893 664,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy