Zmluva č. 97/PK/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:97/PK/2009
Dodávateľ:Siemens
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 827 986,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 011 963,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:infraštruktúra pre výskum a vývoj

Prílohy