Zmluva č. PRAV/182/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/182/2008
Dodávateľ:KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Rámcová dohoda o poistení č. 0808009200
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 610 535,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 610 535,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.

Prílohy