Zmluva č. 4600000719

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000719
Dodávateľ:Logica Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o návrhu a implementácii SW riešenia na Elektronické spracovanie spisov a administratívnych pracovných postupov
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 518 810,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 518 810,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 000 000,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy