Zmluva č. 11861/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11861/2007
Dodávateľ:KOVAL SYSTEMS, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 475 699,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 475 699,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:172 550,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy