Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25/2006 AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody 10 640 0 ÚRSO SR 12.10.2006 28.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h
31/2006 EFINA a.s. Analýza regulovaných poplatkov v plynárenstve ... 15 042 0 ÚRSO SR 06.11.2006 16.12.2006
06/2010 H.O.P. s.r.o. Zmluva o servise autoparku 35 699 8 055 ÚRSO SR 13.04.2010 13.04.2012 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
07/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky - Doxx 96 500 7 151 ÚRSO SR 21.04.2010 21.10.2012
09/2010 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 0 12 000 ÚRSO SR 01.07.2010 06.01.2011 30 €/hod.
11/2007 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku notebookov 17 923 0 ÚRSO SR 27.06.2007 31.12.2007
11/2009 eDevelopment s.r.o. Rozšírenie IS - Evidencia kontrolnej činnosti 3 094 0 ÚRSO SR 18.06.2009 17.08.2009
14/2007 STU Bratislava, FEI Štandardy kvality 53 326 0 ÚRSO SR 17.09.2007 31.10.2007
14/2008 eDevelopment s.r.o. Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS 9 875 0 ÚRSO SR 22.05.2008 31.12.2008 Financované z ESF
15/2008 DIMANO a s. Zmluva o realizácii školenia za účelom získania ECDL 28 862 0 ÚRSO SR 02.06.2008 30.11.2008 Financované z ESF.
33/2006 MIP, s.r.o. Renovácia tonerových náplní 15 935 0 ÚRSO SR 19.12.2006 21.12.2008
25/2008 ÚEOS-Komercia a.s. Príloha vyhlášky ÚRSO o spôsobe vedenie oddelenej evidenice 37 921 0 ÚRSO SR 11.11.2008 15.12.2008
17/2010 MIP s.r.o. Dodávka originálnych a renovovaných tonerových Kaziet 0 0 ÚRSO 01.02.2011 31.03.2013 Suma za predpokladané množstvo.
15/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Analýza dopadov 15 minútového vyhodnocovania odchýlok 3 318 0 ÚRSO 29.10.2007 30.11.2007
16/2007 ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Podrobnosti o spôsobe vedenia oddelenej evidencie 37 921 0 ÚRSO 09.11.2007 17.12.2007
15/2009 Akadémia vzdelávania, Gorkého 10 BA Zabezpečení výučby RJ pre OP Martin 0 660 ÚRSO 26.08.2010 31.12.2010 Dodatok - predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2010
17/2008 PC PROMPT s.r.o. Dodávka notebookov 13 118 0 ÚRSO 10.06.2008 31.12.2008
16/2008 STU Bratislava, Strojnícka fakulta Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie 12 381 0 ÚRSO 01.07.2008 22.07.2008
08/2010 ACCOR Services Slovakia s.r.o. Stravné lístky - ACCOR 96 500 7 151 ÚRSO 21.04.2010 21.10.2010
21/2007 MP-STAV Milan Paľa Zmluva č. 21/2007 - Rekonštrukcia priestorov OP Martin 18 004 0 ÚRSO 27.11.2007 21.12.2007
1 2 3 4 >>