Zmluva č. 16/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2008
Dodávateľ:STU Bratislava, Strojnícka fakulta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 381,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 381,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy