Zmluva č. 15/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2009
Dodávateľ:Akadémia vzdelávania, Gorkého 10 BA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečení výučby RJ pre OP Martin
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:660,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Dodatok - predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2010

Prílohy