Zmluva č. 21/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2007
Dodávateľ:MP-STAV Milan Paľa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 21/2007 - Rekonštrukcia priestorov OP Martin
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 324,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 680,00
Celková dohodnutá čiastka:18 004,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy