Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/2010 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku serverov a sieťovej techniky 9 493 9 493 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2010
14/2008 eDevelopment s.r.o. Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS 9 875 0 ÚRSO SR 22.05.2008 31.12.2008 Financované z ESF
09/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Rozšírenie IS - Elektr. manažment výkazov vodárenských spoločností 10 270 0 ÚRSO 11.06.2007 30.09.2007
25/2006 AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody 10 640 0 ÚRSO SR 12.10.2006 28.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h
06/2008 Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007. 10 894 0 ÚRSO 17.03.2008 01.08.2008
07/2009 Michal Lašut - FotoEuro Výročná správa za rok 2008 11 398 0 ÚRSO 14.04.2009 16.06.2009
08/2007 EFINA a.s., Potočná 42, Sklaica Návrh zmien sekundárnej legislatívy vyplývajúcich z prijatia zákona č. 107/2007 Z.z. 11 455 0 ÚRSO 17.04.2007 30.05.2007
19/2008 Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 11 618 0 ÚRSO 16.09.2008 30.11.2008
16/2008 STU Bratislava, Strojnícka fakulta Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie 12 381 0 ÚRSO 01.07.2008 22.07.2008
04/2010 FOMI s.r.o. Výročná správa za rok 2009 12 495 0 ÚRSO 25.02.2010 25.05.2010
13/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Vyhodnotenie vplyvu limitných cien 13 035 0 ÚRSO 07.09.2007 20.10.2007
05/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Návrh na úpravu prevádzkového poriadku SEPS, a.s. v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z. z. a zavedenia vnútrodenného trhu s elektrinou 13 035 0 ÚRSO 28.03.2007 30.06.2007
17/2008 PC PROMPT s.r.o. Dodávka notebookov 13 118 0 ÚRSO 10.06.2008 31.12.2008
10/2007 FULL SERVIS s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku LCD monitorov 13 582 0 ÚRSO 02.10.2007 31.12.2007
06/2007 IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006. 14 247 0 ÚRSO 11.04.2007 11.07.2007 Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.
01/2008 NIDOS s.r.o., Tulská 25, 036 01 Martin Výpočtová Technika pre OP Martin 14 879 0 ÚRSO 21.01.2008 15.02.2008
31/2006 EFINA a.s. Analýza regulovaných poplatkov v plynárenstve ... 15 042 0 ÚRSO SR 06.11.2006 16.12.2006
33/2006 MIP, s.r.o. Renovácia tonerových náplní 15 935 0 ÚRSO SR 19.12.2006 21.12.2008
22/2007 DECODOM s.r.o. Kúpna zmluva - Nábytok - OP Martin 17 599 0 ÚRSO 27.11.2007 27.12.2007 Dodávka nábytku pre OP Martin.
11/2007 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku notebookov 17 923 0 ÚRSO SR 27.06.2007 31.12.2007