Zmluva č. 06/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2008
Dodávateľ:Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007.
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 894,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 894,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy