Zmluva č. 14/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2010
Dodávateľ:PC PROMPT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodávku serverov a sieťovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 493,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 493,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 493,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy