Zmluva č. 19/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2008
Dodávateľ:Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 618,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 618,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy