Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2010/70078 IVAKS s.r.o., Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava Dodávka služby - vzdelávacieho programu pre zamestnancov v zmysle ustanovení §47 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu SR: "Rozvoj interpersonálnych 29 990 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.04.2010 31.05.2010
IU/2007/50019 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 104 229 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 13.08.2007 suma bez DPH
IU/2004/50006 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava Rekonštrukcia sociálnych zariadení 19 739 0 Papp a spoll. - ZDRUŽENIE, M.Marecka 6, 841 07 Bratislava 18.11.2004 22.11.2004
IU/2006/70017 TERMIZOL, spol. s r.o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava Zhotovenie hydroizolácie striech, rekonštrukcia strechy (IU - Karloveská) 36 513 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IU/2006/70020 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 167 359 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 31.05.2006
IU/2006/70026 PROLUX, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava Dodávka a montáž kazetových podhľadov, obklad stien SDK, demontáž pôvodného podhľadu, oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel 48 934 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2006 18.08.2006
IU/2006/70028 Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 811 06 Bratislava Realizácia zberu empirických údajov pre výskumné úlohy v rámci kampane Rady Európy: "Každý iný, všetci rovní". 8 133 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.09.2006 31.10.2006
IU/2006/70030 SMARTCONTROL, s.r.o., Šoltésovej 11, 010 01 Žilina Dodávka prác , služieb a tovarov súvisiacich s inštaláciou kúrenia v objekte IUVENTY na ulici Búdková 2 41 758 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 06.10.2006 28.10.2006 suma bez DPH
IU/2007/50001 ARM, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Montáž znížených stropov v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 33 462 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.01.2007 31.03.2007
IU/2007/50002 BAU-RENT, spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava Stavebné práce na rekonštrukciu budov objekt IUVENTA, IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 95 166 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.01.2007 31.03.2007
IU/2007/50004 ALUSTAV, s.r.o., Šamorínska 10, 821 06 Bratislava Vykonanie stavebných prác v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 143 055 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.02.2007 31.03.2007
IU/2007/50003 BAU-STAV Slovakia, s.r.o., Hradská 42, 821 07 Bratislava Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v objekte IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 135 573 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.02.2007 31.03.2007
IU/2007/50009 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 12 061 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 07.03.2007 28.03.2007 4ks objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2007/50010 EKOBILANZ, s.r.o., Pri Suchom mlyne 90, 811 04 Bratislava Zabezpečenie a vykonanie prác spojených s výkonom audítora v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Medzinárodných audítorských štandardov. 6 478 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 15.03.2007 24.04.2007
IU/2007/50014 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 10 482 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 05.06.2007 26.06.2007 2ks - objekt: IUVENTA, Búdková 2
1ks - objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2007/50015 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 7 853 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.06.2007 31.08.2007 2ks objekt: IUVENTA, Búdková 2
IU/2007/50017 Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Stavebné práce na opravu priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2 74 846 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.06.2008 17.08.2008
IU/2007/50018 Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v objekte IUVENTA, Búdková 2 12 889 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.06.2007 17.08.2007
IU/2007/50021 OBNOVA Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Kladenie podláh 24 072 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.08.2007
IU/2007/50020 Mgr. Milan Vydarený - KADERKO, Komárnická 6, 821 03 Bratislava Rekonštrukcia existujúceho plota na ulici Búdkova cesta a Stará vinárska 26 214 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 13.08.2007 30.09.2007