Zmluvy za Správa finančnej kontroly Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Správa nehnuteľnosti - pozemkov Zmluva č. 2007/0003/002 0 246 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2007
6/2009 Jozef Olša, Bratislava, Račianska 39 Poskytovanie komplexných služieb v oblasti BOZP 0 238 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.04.2009
5/2008 Ing. Vlastimír Belan, Bratislava, Račianska 5 Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany 0 199 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 24.04.2008
2/2010 Pro Benefit s.r.o., Púchov, Okružná 1427/52 Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby 0 436 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.04.2010 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
2/2003 ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava, Košická 56 Zabezpečenie stravovania zo strany ACCOR SERVICES pre zamestnancov SFK Bratislava prostredníctvom dodávateľov stravovacích služieb 0 3 129 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 22.12.2003
2/2000 MIKONA Bratislava, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 129 Servis osobných mot. vozidiel, výmena pneumatík, oprava pneumatík, mimosezónne uskladnenie pneumatík Zmluva o dielo 0 1 290 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 14.11.2000
1/2005 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Spolupráca na správe a údržbe IS 0 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 18.02.2005
1/2000 AP NET s.r.o., Bratislava, Saratovská 26 Poskytovanie prístupu k sieti internet 0 3 950 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.12.2000
10/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Výkon správy nehnuteľností Zmluva č.2007/0002/002 0 11 326 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 02.01.2007
7/6 SODEXO PASS SR, s.r.o. Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení tovarov a služieb 0 2 572 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2010 31.12.9999
06-002-06863 Dial Telekom Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb 0 430 Správa finančnej kontroly Košice 28.03.2006 31.12.9999
KZFA/20090101 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava Komisionárska zmluva na zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov 0 2 945 Správa finančnej kontroly Košice 01.04.2010 31.12.9999
1/2003 Slovenská pošta, š.p., Bratislava, Nám. SNP 35 Prenájom poštového priečinku Zmluva č. 943/02 Platba raz ročne 39 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2003
473/347/2003 Dopravný podnik mesta Košice Zmluva o poskytovaní služieb umývacieho centra 300 153 Správa finančnej kontroly Košice 29.01.2003 31.12.9999
5/2010 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla 454 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.07.2010
70031383 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 463 232 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999 automobil zakúpený v rámci programu OP TP
2/2007 OSAT - opravy a servis audiovizuálnje techniky, Bratislava, Riazanská 46 Dodávka a montáž podružného merania spotreby elektriny, prívodu elektriny do garáže, istenia a elektrických rozvodov svetelného a zásuvkového okruhu ZoD č. 2007 - 03 511 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 19.04.2007 20.05.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Hana Libová - BP, Košice Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby 600 300 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2009 31.12.9999
P_275/2008 IVES Košice WINASU - administratívny systém úradu, WINRS - registratúrne stredisko 632 190 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2008 31.12.9999
800 214553 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Skupinová poistná zmluva na poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 797 0 Správa finančnej kontroly Košice 16.04.2008 31.12.9999 náklady na 1 rok, úhrada - január daného roka
1 2 3 4 >>