Zmluvy za Katastrálny úrad Trnava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZOD 1/2007 Július MÁHR, Kútniky, Blažov 213 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií pre Správu katastra Dunajská Streda 1 980 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 1/2008 Ing. Rastislav Miko - RM - TES , Trnava, Hlavná 32/18 Inštalácia počítačovej siete, štrukturovanej kabeláže pre Správu katastra Skalica 5 439 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 1/2010 ELKOKLÍMA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, Košíkárska 6 Dodávka a inštalácia klimatizácie do serverovej miestnosti Správy katastra Senica 1 420 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 2/2007 Jozef Danter - DANTER, Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18 Dodávka a montáž klimatizácie do serverovej miestnosti Správy katastra Dunajská Streda 1 559 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 2/2008 Správa mestského majetku, s.r.o., Skalica, Nám. slobody 10 Rekonštrukcia priestorov Správy katastra Skalica - III. NP 2 053 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 2/2009 Miroslav Krivosudský, Pavlice, Pavlice 83 Oprava priestorov v budove Katastrálneho úradu v Trnave- kancelária č. 108, 109, 110 6 519 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 3/2007 PROFI KLÍMA, Piešťany , Štefánikova 139 Dodávka a montáž klimatizácie pre Správu katastra Trnava a Správu katastra Hlohovec 3 365 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 3/2008 Ladislav Regásek REMI, Oreské, Oreské 119 Rekonštrukčné práce na Správe katastra Skalica - elektroinštalačné práce, stropy 3 938 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 4/2007 Jozef Danter - DANTER, Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18 Dodávka a montáž klimatizácie pre Správu katastra Dunajská Streda 1 062 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 4/2008 Ladislav Regásek REMI, Oreské, Oreské 119 Montáž EZS v objekte - budova Správy katastra Skalica - III. NP 2 132 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 4/2010 LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18 Oprava kuchynskej linky na sekretariáte prednostu Katastrálneho úradu v Trnave, doplnenie kuchynskej linky skrinkami, dodávka a montáž varnej dosky a dodávka vstavanej chladničky do kancelárie prednostu Katastrálneho úradu v Trnave 2 073 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 5/2006 Jozef LOJ - LOJ-MAR, Trnava, Pekárska 12 Dodávka a montáž klimatizácie do serverovej miestnosti Katastrálneho úradu v Trnave 2 120 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 5/2007 Jozef Danter - DANTER, Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18 Dodávka a montáž klimatizácie pre Správu katastra Galanta 1 181 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 5/2008 Július MÁHR, Kútniky, Blažov 213 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií do budovy Správy katastra Dunajská Streda 1 071 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 5/2010 Jozef Loj - LOJ - MAR, Trnava, Šafárikova 1/19 Dodávka a inštalácia klimatizácie do serverovej miestnosti Katastrálneho úradu v Trnave 2 548 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 6/2007 RAMIVO spol. s r.o., Radošovce, Radošovce 355 Maliarske práce v priestoroch Správy katastra Skalica - vymaľovanie kancelárií, chodieb, sociálnych zariadení a zasadačky 2 296 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 6/2008 Ivan Rogel , Malženice, Malženice 358 Dodávka a montáž automatickej závory do dvora administratívnej budovy na Vajanského ul. č. 2 v Trnave 1 689 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 6/2010 Vít Rakús, Pavlice, Pavlice 59 Oprava priestorov v budove Katastrálneho úradu v Trnave - kancelária č. 104, 105, 106, 107 a priľahlá chodba 5 482 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 7/2007 Izidor Masaryk, Radimov, Radimov 226 Výmena poškodených podláh v priestoroch Správy katastra Skalica 3 165 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
ZOD 7/2008 TECHNIK Security, spol. s r.o., Trnava, Sereďská 25 Oprava bleskozvodu na administratívnej budove na Vajanského č. 2 v Trnave 1 917 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2