Zmluva č. ZOD 4/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 4/2007
Dodávateľ:Jozef Danter - DANTER, Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž klimatizácie pre Správu katastra Dunajská Streda
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 062,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 062,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy