Zmluva č. ZOD 5/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 5/2010
Dodávateľ:Jozef Loj - LOJ - MAR, Trnava, Šafárikova 1/19
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a inštalácia klimatizácie do serverovej miestnosti Katastrálneho úradu v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 548,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 548,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy