Zmluva č. ZOD 1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 1/2010
Dodávateľ:ELKOKLÍMA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, Košíkárska 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a inštalácia klimatizácie do serverovej miestnosti Správy katastra Senica
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 420,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 420,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy