Zmluva č. ZOD 7/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 7/2007
Dodávateľ:Izidor Masaryk, Radimov, Radimov 226
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výmena poškodených podláh v priestoroch Správy katastra Skalica
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 165,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 165,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy