Zmluva č. ZOD 6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 6/2008
Dodávateľ:Ivan Rogel , Malženice, Malženice 358
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž automatickej závory do dvora administratívnej budovy na Vajanského ul. č. 2 v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 688,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 688,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy