Zmluva č. ZOD 7/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 7/2008
Dodávateľ:TECHNIK Security, spol. s r.o., Trnava, Sereďská 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava bleskozvodu na administratívnej budove na Vajanského č. 2 v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 916,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 916,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy