Zmluva č. ZOD 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 6/2007
Dodávateľ:RAMIVO spol. s r.o., Radošovce, Radošovce 355
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Maliarske práce v priestoroch Správy katastra Skalica - vymaľovanie kancelárií, chodieb, sociálnych zariadení a zasadačky
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 295,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 295,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy