Zmluva č. ZOD 6/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 6/2010
Dodávateľ:Vít Rakús, Pavlice, Pavlice 59
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava priestorov v budove Katastrálneho úradu v Trnave - kancelária č. 104, 105, 106, 107 a priľahlá chodba
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 481,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 481,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy